KORAL, s.r.o. – geofyzika, geológia, GIS

Firma KORAL, s.r.o. je zameraná na poskytovanie služieb hlavne v oblastiach geofyzikálneho prieskumu, karotážnych meraní, inžinierskej geológie, zabezpečovania a správy prieskumných území, tvorby geologických 3D modelov, tvorby tématických máp a Geografických informačných systémov. KORAL, s.r.o. vykonáva aj konzultačnú a poradenskú činnosť. Pri našich projektoch  spolupracujeme s mnohými domácimi, ako aj zahraničnými, firmami a organizáciami.

Firma KORAL, s.r.o. je zaregistrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I. oddiel: Sro, vložka č. 8973/V.

  • IČO: 36169641
  • DIČ: 2020032674
  • IČ DPH: SK2020032674

 

DOVOĽUJEME SI VÁS INFORMOVAŤ, ŽE NAŠA SPOLOČNOSŤ ROZŠÍRILA PONUKU GEOFYZIKÁLNYCH METÓD

o metódy IP (indukovaná polarizácia) s max. 10 dipólovým usporiadaním s časovou registráciu( až 20 časových okien vybíjacej krivky)

a metódu TEM (Transient EM ) do hĺbky cca 200m.

Bližšie informácie nájdete  v geofyzikálnych popisoch metód