Elektrický prieskum je založený na detekcii podpovrchových efektov vzniknutých elektrickými prúdmi. Existuje množstvo dostupných techník na meranie týchto efektov. Môžeme  merať potenciály, prúdy, elektromagnetické pole vzniknuté prirodzene, alebo vygenerované umelými zdrojmi.

Merania môžeme rozdeliť na:

Hĺbkový dosah je závislý od použitej metodiky od niekoľko desiatok centimetrov až po desiatky kilometrov.