SPONTÁNNA PORALIZÁCIA

Metóda spontánnej polarizácie (SP) patrí k najstarším používaným metódam v geofyzikálnom prieskume. Táto metóda napomáha pri štúdiu prirodzených elektrických polí lokálneho charakteru, elektrochemického, filtračného a difúzneho pôvodu. Základným predpokladom úspešného využitia SP je elektrónová vodivosť mapovaných a vyhľadávaných objektov.

Najčastejšie použitie metódy SP