LETECKÁ GEOFYZIKA

Letecké geofyzikálne mapovanie je modernou efektívnou geofyzikálnou metódou, ktorá poskytuje rýchle a kvalitné geofyzikálne prieskumy z veľkých území.

Spoločnosť KORAL, s.r.o. ponúka riešenia v oblasti leteckej geofyziky kde spolupracuje s inými partnerskými organizáciami z odboru leteckej geofyziky.

Základné druhy leteckého prieskumu: Magnetometrický, rádiometrický a elektromagnetický (TEM)

KORAL ponúka:

  1. Stabilný, profesionálny a vyškolený tím pracovníkov.
  2. Kvalitnú spoluprácu
  3. Zhotovenie máp a príprava iných dát týkajúcich sa leteckej prípravy
  4. Získanie povolení
  5. Letecké mapovanie a získavanie dát
  6. Kontrola kvality a mapovanie dát
  7. Predbežné výstupy
  8. Konečné mapy a správy dodávané klientom
Letecká geofyzika
Letecká geofyzika


Magnetometria:

Spektrometria:

TEM /Helicopter transient electromagnetic system/: