Geofyzikálne meranie vo vrtoch (karotáž)

Geofyzikálne merania vo vrte (karotáž) zahrňujú súbor geofyzikálnych metód, ktorých aplikácia vedie k meraniu fyzikálnych vlastností hornín v okolí vrtu, kvapalín vo vrte a k objasneniu technického stavu vrtu.