HYDROGEOLOGICKÉ VRTY

Cieľom karotáže v hydrogeologických vrtoch je poskytnúť informácie o: