Sledovanie priestorového priebehu vrtu

Priestorové meranie (Inklinometria) sa využíva na určenie presných geografických súradníc vrtu a tým aj na presnú lokalizáciu sledovanej geologickej štruktúry v priestore. Situovanie vrtu v priestore je nevyhnutné pre vytvorenie obrazu o celkovej geologickej stavbe sledovaného územia. Naša spoločnosť zabezpečuje aj inkinometrické merania v zapažených vrtoch pomocou gyroskopického inklinomeru s kontinuálnym zápisom merania. V pozorovacích hydrogeologických vrtoch je možné na základe inklinometrických meraní určiť najvhodnejší postup technických prác vo vrte (výber čerpadla vhodného priemeru, dĺžky a určenie maximálnej hĺbky bezpečného zapustenia čerpadla).