TECHNICKÝ STAV VRTU

Technický stav vrtu môžeme sledovať vizuálne televíznou kamerou. Ide o kontrolu stavu pažníc, zistenie miest pažnicových spojov a miest s porušenými pažnicami, o sledovanie perforovaných úsekov pažníc a o určenie inkrustácie vo vrte.  V prípade slabej viditeľnosti vo vrte na určenie technického stavu vrtu sa využíva kavernometria, elektrická karotáž a meranie magnetickej susceptibility.