Prieskum nerudných surovín

Vhodný komplex karotážnych meraní umožní určenie kvantity a kvality vyhľadávanej nerudnej suroviny. V prípade prieskumu stavebných surovín je dôležitým faktorom stanovenie stupňa porušenosti záujmovej horniny.