Prieskum rádioaktívnych surovín

Na prieskum rádioaktívnych surovín slúži metóda merania úhrnnej gama aktivity hornín. Pre výpočet obsahu uránu v elementárnych vrstvách bol, na základe známej teórie vyvinutý RNDr. J. Křesťanom počítačový program software, ktorý naša spoločnosť úspešne využíva.