Rudná prospekcia

V rudných vrtoch je možné, podľa údajov hustotnej metódy rozptýleného gama žiarenia, vyčleniť akumuláciu rudných minerálov, charakterizovaných zvýšenou objemovou hmotnosťou vzhľadom k okolitým horninám.