HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Firma KORAL s.r.o. vznikla 30.1.1997 zápisom do obchodného registra Okresného súdu Košice I, pod číslom 8973/V1997, s cieľom poskytovať komplexné služby v oblasti geofyzikálnych meraní, spracovania dát a tvorby GIS.

Pracovníci priniesli do spoločnosti dlhoročné skúsenosti s prácou v týchto oblastiach. Riešiteľský kolektív pozostával v začiatkoch z dlhoročných zamestnancov bývalého Geologického prieskumu š.p. Spišská Nová Ves, Geologickej služby SR Spišská Nová Ves š.p. a Geocomplexu a.s. Bratislava.

Postupne bol kolektív pracovníkov dopĺňaný o ďaľších pracovníkov na rôznych stupňoch spracovania. Takisto sa postupne rozširoval zoznam ponúkaných služieb. Spolupráca s domácimi ako aj zahraničnými partnermi dala pracovníkom spoločnosti možnosť pracovať na množstve projektov v rôznych častiach sveta.