Niektoré významnejšie riešené projekty:

Rožňava Prieskumná plocha

Menežment prieskumných území

Mapy Radónového rizika – Slovenská Republika

Mapy rádioaktivity Slovenskej Republiky

Magnetický a rádiometrický letecký prieskum

Helikoptérový geofyzikálny magnetický a rádiometrický prieskum na Slovensku

Mapy rádioaktivity regiónu Lučenská a Rimavská kotlina

Pozemný gravimetrický  a magnetometrický prieskum – 2500 bodov – prieskum uhľovodíkov, Tamil Nadu, India

Pozemný gravimetrický  a letecký magnetometrický prieskum, Bolívia

Atlas Geofyzikálnych Máp Slovenskej Republiky

Účinnosť revitalizácie po Uránovej banskej činnosti

Geochemický atlas Slovenskej republiky – Prírodná rádioaktivita hornín

3D model ložiska mastenca v Gemerskej Polome – Slovensko

Monitoring a meranie gama aktivity na Uránových ložiskách, Slovensko

Projekty na odporovú tomografiu

(2011)   Odporová tomografia – zistenie výskytu stavebného kameniva

objednávateľ: VSK Mineral s.r.o. ; lokalita: Horná Štubňa

(2011)   Odporová tomografia – zistenie vtokov podzemnej vody do kanalizačného systému

objednávateľ: PVS a.s. Poprad; lokalita: Margecany

(2011)   Odporová tomografia – zistenie výskytu a mocnosti bentonitov

objednávateľ: Regos geo s.r.o. ; lokalita: Kremnické vrchy

(2011)   Odporová tomografia – zistenie výskytu stavebného kameniva

objednávateľ: VSK Mineral s.r.o. ; lokalita: Brekov

(2010)   Odporová tomografia – zistenie výskytu šmykových plôch zosuvu

objednávateľ: ENVIGEO a.s.; lokalita: Varhaňovce

(2010)   Odporová tomografia – zistenie výskytu šmykových plôch zosuvu

objednávateľ: ENVIGEO a.s.; lokalita: Prešov

(2010)   Odporová tomografia – zistenie výskytu šmykových plôch zosuvu

objednávateľ: Hageos s.r.o.; lokalita: Bardejov

(2010)   Odporová tomografia – zistenie výskytu poškodených častí hrádze

objednávateľ: ŠGÚDŠ; lokalita: Zatín

(2010)   Odporová tomografia – zistenie vtokov podzemnej vody do výkopu

objednávateľ: Nafta a.s.; lokalita: Gajary

(2010)   Odporová tomografia – zistenie výskytu poškodených častí hrádze

objednávateľ: ŠGÚDŠ; lokalita: Zatín