Ponúkané služby

Hlavným zameraním spoločnosti Koral, s.r.o. je aplikovaný geofyzikálny prieskum.

Z ďalších činností to je spracovanie priestorových údajov – štatistika, tvorba tematických máp, 3D modelovanie, veľkoplošná tlač, vytváranie a implementácia Geografických informačných systémov (GIS).

Ponúkame i služby inžinierskej geológie, orientačný radónový prieskum, zisťovanie obsahu ortute vo vzduchu (merkurometria).

Poskytujeme konzultácie spojené s  prieskumnými územiami – spracovanie podkladov, legislatívne zabezpečenie, projekt, zabezpečenie prieskumných prác, spracovanie a vyhodnotenie prác, orientačný výpočet zásob.