Geofyzikálny prieskum starých ekologických záťaží

Geofyzikálne aplikácie pri prieskume a náprave starých ekologických záťaží:

Geofyzikálne metódy používané pri prieskume a náprave starých ekologických záťaží:

Prieskum starých záťaží pomocou odporovej tomografie
Prieskum starých záťaží pomocou odporovej tomografie