PRE INŽINIERSKU GEOLÓGIU

 

Poznatky o geologickej stavbe, známe väčšinou z geologických vrtov, je vhodné doplniť geofyzikálnymi metódami. Ako najvhodnejšia podrobná geofyzikálna metóda (obr.) sa osvedčila metóda odporovej tomografie (multikábel). Touto metódou je možné využitím mnohoelektródového kábla v rámci jedného procesu premerať skúmaný profil vo viacerých vrstvách, podľa zadaného hĺbkového dosahu, so zvolenou hus-totou kroku merania od 1-5 m. Interpretáciou geofyzikálnych meraní sa dosiahne detailný geologický profil, verifikovaný geologickými vrtmi.
Poznatky o geologickej stavbe, známe väčšinou z geologických vrtov, je vhodné doplniť geofyzikálnymi metódami. Ako najvhodnejšia podrobná geofyzikálna metóda (obr.) sa osvedčila metóda odporovej tomografie (multikábel). Touto metódou je možné využitím mnohoelektródového kábla v rámci jedného procesu premerať skúmaný profil vo viacerých vrstvách, podľa zadaného hĺbkového dosahu, so zvolenou hus-totou kroku merania od 1-5 m. Interpretáciou geofyzikálnych meraní sa dosiahne detailný geologický profil, verifikovaný geologickými vrtmi.

 

Radón 222Rn je najvýznamnejším zdrojom prírodného žiarenia. Má vysokú ionizačnú schopnosť a môže poškodiť tkanivo s následným vznikom pľúcneho karcinómu. Radón z pôdy prestupuje do obytných priestorov trhlinami a inými netesnosťami.
Radón 222Rn je najvýznamnejším zdrojom prírodného žiarenia. Má vysokú ionizačnú schopnosť a môže poškodiť tkanivo s následným vznikom pľúcneho karcinómu. Radón z pôdy prestupuje do obytných priestorov trhlinami a inými netesnosťami.