MONITORING VRTOV

Monitoring vrtu realizujeme:

Sledovanie a kontrola technických prác

Monitoring zmien teplotného režimu vo vrte počas a po vŕtaní

Monitoring hydrodynamických vlastností

Vizuálna kontrola vrtu pomocou televíznej kamery