ZOZNAM PONÚKANÝCH SLUŽIEB

KORAL, s.r.o. poskytuje servis v nasledujúcich oblastiach:

Geofyzika

Pozemná geofyzika

Letecká geofyzika (v spolupráci s partnermi)

Karotáž

Geológia

Geografické Informačné Systémy (GIS)

Mapy

Iné služby