Hydrogeologický prieskum​

Pre hydrogeológiu

V oblasti hydrogeológie poskytuje KORAL, s.r.o. podporu pri vyhľadávaní podzemných vôd, vytipovaní najvhodnejších miest pre výskyt termálnych vôd, určovaní horizontálnych ako aj vertikálnych prúdení, prítokov podzemnej vody, odporu vody v hydrogeologických vrtoch, ako aj komplexný monitoring hydrogeologických a termálnych vrtov.

Potencionálne miesta výskytu podzemných vôd je možné vytipovať na základe znalosti geologických pomerov. Tieto poznatky je možné získať odporovými meraniami. V plytších hĺbkach sa jedná o merania VES, multikábel, SOP. Pri väčších hĺbkach je možné využívať metódy CSAMT, MT a AMT, ktoré umožňujú dosiahnuť hĺbky až 7 km. Na obrázkoch je možné vidieť výsledok takýchto meraní. Farebné spektrum prezentuje geologickú stavbu.

Potencionálne miesta výskytu podzemných vôd je možné vytipovať na základe znalosti geologických pomerov. Tieto poznatky je možné získať odporovými meraniami. V plytších hĺbkach sa jedná o merania VES, multikábel, SOP. Pri väčších hĺbkach je možné využívať metódy CSAMT, MT a AMT, ktoré umožňujú dosiahnuť hĺbky až 7 km. Na obrázkoch je možné vidieť výsledok takýchto meraní. Farebné spektrum prezentuje geologickú stavbu.

Potencionálne miesta výskytu podzemných vôd je možné vytipovať na základe znalosti geologických pomerov. Tieto poznatky je možné získať odporovými meraniami. V plytších hĺbkach sa jedná o merania VES, multikábel, SOP. Pri väčších hĺbkach je možné využívať metódy CSAMT, MT a AMT, ktoré umožňujú dosiahnuť hĺbky až 7 km. Na obrázkoch je možné vidieť výsledok takýchto meraní. Farebné spektrum prezentuje geologickú stavbu.