DETEKCIA KOVOV

Je využívaná pre plytko uložené vodivé telesá. Je založená na elektromagnetickom princípe. Detektor má vysielaciu a prijímaciu anténu.

Pri vyhľadávaní munície zvyčajne túto metódu dopĺňame o gradientové magnetické merania, kvôli hlbšie uloženým telesám

Využitie metódy:

  • Vyhľadávanie pripovrchovej munícia
  • Drobných kovových predmetov –prsteňov, mincí ap.
  • Archeologický prieskum – mince, gombíky, úlomky zbraní ap.
  • Vyhľadávanie zlatých a strieborných nugetov

 

Používaný prístroj: Garrett 2500 doplnený o Eagle Eye

Používaný prístroj: Garrett 2500