DETEKCIA KOVOV

Je využívaná pre plytko uložené vodivé telesá. Je založená na elektromagnetickom princípe. Detektor má vysielaciu a prijímaciu anténu.

Pri vyhľadávaní munície zvyčajne túto metódu dopĺňame o gradientové magnetické merania, kvôli hlbšie uloženým telesám

Využitie metódy:

Používaný prístroj: Garrett 2500 doplnený o Eagle Eye
Používaný prístroj: Garrett 2500 s Eagle Eye