LETECKÁ GEOFYZIKA

Letecké geofyzikálne mapovanie je modernou efektívnou geofyzikálnou metódou, ktorá poskytuje rýchle a kvalitné geofyzikálne prieskumy z veľkých území.

Spoločnosť KORAL, s.r.o. ponúka riešenia v oblasti leteckej geofyziky kde spolupracuje s inými partnerskými organizáciami z odboru leteckej geofyziky.

Základné druhy leteckého prieskumu: Magnetometrický, rádiometrický a elektromagnetický (TEM)

KORAL ponúka:

 1. Stabilný, profesionálny a vyškolený tím pracovníkov.
 2. Kvalitnú spoluprácu
 3. Zhotovenie máp a príprava iných dát týkajúcich sa leteckej prípravy
 4. Získanie povolení
 5. Letecké mapovanie a získavanie dát
 6. Kontrola kvality a mapovanie dát
 7. Predbežné výstupy
 8. Konečné mapy a správy dodávané klientom
Letecká geofyzika

Letecká geofyzika


Magnetometria:

 • Vzorkovacia frekvencia 0.1s
 • Rýchlosť letu 40-200 km/hod
 • Cs magnetometer
 • Podporné meranie magnetických variácií na zemi

Spektrometria:

 • Vzorkovacia frekvencia 1s
 • Rýchlosť letu 40-200 km/hod
 • Gammaray Spectrometer systém /256 kanálov

TEM /Helicopter transient electromagnetic system/:

 • Rýchlosť letu: 30-120 km/hod
 • Vhodné pre mapovanie podzemných vôd a ložísk kovov