Niektoré významnejšie riešené projekty:

Rožňava Prieskumná plocha

 • Krajina/Trvanie: Slovakia 2010 – 2012, 3 roky
 • Popis projektu: Rožňava – prieskumné územie
 • Lokalizácia: Celé územie Slovenska
 • Práce na projekte: Geofyzika a spracovanie údajov
 • Odberateľ: Global Minerals

Menežment prieskumných území

 • Krajina/Trvanie: Slovensko 2004 – 2012, 7 rokov
 • Popis projektu: Menežment prieskumných území
 • Lokalizácia: Celé územie Slovenska
 • Práce na projekte: Získanie, logistika, menežment, prieskum
 • Odberateľ: Kanadské  americké  a anglické spoločnosti

Mapy Radónového rizika – Slovenská Republika

 • Krajina/Trvanie: Slovensko 1997, 2000, 2 roky
 • Popis projektu: Mapy radónového rizika vybraných miest
 • Lokalizácia: 100 miest v Slovenskej republike
 • Práce na projekte: Spracovanie dát, GIS
 • Odberateľ: Uranpres, Slovakia

Mapy rádioaktivity Slovenskej Republiky

 • Krajina/Trvanie: Slovensko 1997, 1 rok
 • Popis projektu: Mapy rádioaktivity Slovenskej Republiky
 • Práce na projekte: Spracovanie dát, GIS
 • Odberateľ: Uranpres, Slovensko

Magnetický a rádiometrický letecký prieskum

 • Krajina/Trvanie: Kolumbia 2007-2008, 6 mesiacov /3+3/
 • Popis projektu: Magnetický a rádiometrický letecký prieskum
 • Lokalizácia: 30 000 km, Kolumbia
 • Práce na projekte: Supervízia terénnych technických a geofyzikálnych prác, spracovanie údajov, finálne spracovanie údajov a záverečná správa
 • Odberateľ:  McPhar Geosurveys Ltd. a  Kolumbijský odberatelia

Helikoptérový geofyzikálny magnetický a rádiometrický prieskum na Slovensku

 • Krajina/Trvanie: Slovenská  Republika 2007, 4 mesiace
 • Popis projektu: Helikoptérový geofyzikálny magnetický a rádiometrický prieskum na Slovensku
 • Lokalizácia: 17 000 km
 • Práce na projekte: Logistika prípravných a terénnych operácií, supervízia terénnych prác, spracovanie údajov, záverečná správa
 • Odberateľ: McPhar Geosurveys Ltd. a Tournigan Inc.

Mapy rádioaktivity regiónu Lučenská a Rimavská kotlina

 • Krajina/Trvanie: Slovakia 2004 – 2006,  2 roky
 • Popis projektu Mapy rádioaktivity regiónu Lučenská a Rimavská kotlina
 • Lokalizácia: 1250 km2
 • Práce na projekte: Terénne merania, spracovanie údajov, záverečná
 • Odberateľ: Aurex s.r.o..

Pozemný gravimetrický  a magnetometrický prieskum – 2500 bodov – prieskum uhľovodíkov, Tamil Nadu, India

 • Krajina/Trvanie: India 2005, 3 mesiace
 • Popis projektu Pozemný gravimetrický a magnetometrický prieskum– 2500 meraní – oil exploration, Tamil Nadu, India
 • Lokalizácia: 2500 bodov gravimetrie a magnetometrie
 • Práce na projekte: Logistické zabezpečenie projektu, terénne geofyzikálne a GPS práce, záverečné spracovanie údajov, záverečná správa
 • Odberateľ:  McPhar Geosurveys Ltd.

Pozemný gravimetrický  a letecký magnetometrický prieskum, Bolívia

 • Krajina/Trvanie: Bolívia 2003, 3 mesiace
 • Popis projektu: Pozemný gravimetrický a letecký magnetometrický prieskum
 • Lokalizácia: Pokrytie 1,450 sq. km, 1,812 profilových km a cca  3,700 gravimetrických bodov v južnej časti Bolívie
 • Práce na projekte: Terénne práce, spracovanie údajov, záverečná správa
 • Odberateľ: McPhar Geosurveys, Vintage Boliviana

Atlas Geofyzikálnych Máp Slovenskej Republiky

 • Krajina/Trvanie: Slovenská republika 1998-2001, 3roky
 • Popis projektu: Atlas geofyzikálnych Máp Slovenská  Republika
 • Lokalizácia: Celé územie Slovenskej Republiky
 • Práce na projekte: Spracovanie údajov gravimetrie, leteckej magnetometrie a rádiometrie, tvorba máp, Implementácia Geofyzikálneho informačného systému
 • Odberateľ: Ministerstvo životného prostredia  a Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Slovenská republika

Účinnosť revitalizácie po Uránovej banskej činnosti

 • Krajina/Trvanie: Slovenská republika 1999-2000, 2 roky
 • Popis projektu: Účinnosť revitalizácie po uránovej banskej činnosti– Slovensko; EU Phare Project
 • Práce na projekte: Projekt menežment , zber údajov, spracovanie údajov, GIS
 • Odberateľ: AEA Technology plc.; European Commission

Geochemický atlas Slovenskej republiky – Prírodná rádioaktivita hornín

 • Krajina/Trvanie: Slovensko 1997, 1 rok
 • Popis projektu: Geochemický atlas  Slovenska –Prírodná rádioaktivita hornín
 • Lokalizácia: Celé územie Slovanskej Republiky
 • Práce na projekte: Spracovanie údajov; GIS
 • Odberateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky

3D model ložiska mastenca v Gemerskej Polome – Slovensko

 • Krajina/Trvanie: Slovensko 2008, 6 mesiacov
 • Popis projektu: 3D model ložiska mastenca v Gemerskej Polome – Slovensko
 • Práce na projekte: 3D modelovanie, spracovanie údajov, GIS
 • Odberateľ: VSK mining, Slovakia

Monitoring a meranie gama aktivity na Uránových ložiskách, Slovensko

 • Krajina/Trvanie: Slovakia 2006 – 2012
 • Popis projektu: Monitoring a meranie gama aktivity na uránových ložiskách Jahodná-Kuríškova a Novoveská Huta, Východné Slovensko
 • Práce na projekte: karotážne a  terénne geofyzikálne práce
 • Odberateľ: Ludovika Energy, Slovakia

Projekty na odporovú tomografiu

(2011)   Odporová tomografia – zistenie výskytu stavebného kameniva

objednávateľ: VSK Mineral s.r.o. ; lokalita: Horná Štubňa

(2011)   Odporová tomografia – zistenie vtokov podzemnej vody do kanalizačného systému

objednávateľ: PVS a.s. Poprad; lokalita: Margecany

(2011)   Odporová tomografia – zistenie výskytu a mocnosti bentonitov

objednávateľ: Regos geo s.r.o. ; lokalita: Kremnické vrchy

(2011)   Odporová tomografia – zistenie výskytu stavebného kameniva

objednávateľ: VSK Mineral s.r.o. ; lokalita: Brekov

(2010)   Odporová tomografia – zistenie výskytu šmykových plôch zosuvu

objednávateľ: ENVIGEO a.s.; lokalita: Varhaňovce

(2010)   Odporová tomografia – zistenie výskytu šmykových plôch zosuvu

objednávateľ: ENVIGEO a.s.; lokalita: Prešov

(2010)   Odporová tomografia – zistenie výskytu šmykových plôch zosuvu

objednávateľ: Hageos s.r.o.; lokalita: Bardejov

(2010)   Odporová tomografia – zistenie výskytu poškodených častí hrádze

objednávateľ: ŠGÚDŠ; lokalita: Zatín

(2010)   Odporová tomografia – zistenie vtokov podzemnej vody do výkopu

objednávateľ: Nafta a.s.; lokalita: Gajary

(2010)   Odporová tomografia – zistenie výskytu poškodených častí hrádze

objednávateľ: ŠGÚDŠ; lokalita: Zatín