3D MODELOVANIE

KORAL, s.r.o. poskytuje komplexný servis v oblasti tvorby máp, GIS, správy dát a ich aktualizácie, poskytuje poradenstvo pri  3D modelácii vrtov, geoštatistike, tvorbe a správe, digitálnych modelov terénu, reliéfu a ich spracovanie v GIS.

Medzi naše základné produkty patria:

  • tvorba účelových máp, informačný systém a geoštatistické spracovanie vrtov a ich modelácia v GIS,
  • budovanie informačného systému s prepojením v digitálnych a účelových mapách,
  • kompletná tvorba GIS pre baníctvo, mestá a štátnu správu,
  • komplexná vizualizácia účelových a digitálnych máp v 3D.
Komplexný informačný systém predstavuje modernú formu spracovania dát.

Komplexný informačný systém predstavuje modernú formu spracovania dát.

 

3D model znázorňujúci litologickú vrstvu v 3d priestore.

3D model znázorňujúci litologickú vrstvu v 3d priestore.

 

Blokový 3D model znázorňujúci distribúciu úžitkovej zložky v 3d priestore.

Blokový 3D model znázorňujúci distribúciu úžitkovej zložky v 3d priestore.