3D MODELOVANIE

KORAL, s.r.o. poskytuje komplexný servis v oblasti tvorby máp, GIS, správy dát a ich aktualizácie, poskytuje poradenstvo pri  3D modelácii vrtov, geoštatistike, tvorbe a správe, digitálnych modelov terénu, reliéfu a ich spracovanie v GIS.

Medzi naše základné produkty patria:

Komplexný informačný systém predstavuje modernú formu spracovania dát.
Komplexný informačný systém predstavuje modernú formu spracovania dát.

 

3D model znázorňujúci litologickú vrstvu v 3d priestore.
3D model znázorňujúci litologickú vrstvu v 3d priestore.

 

Blokový 3D model znázorňujúci distribúciu úžitkovej zložky v 3d priestore.
Blokový 3D model znázorňujúci distribúciu úžitkovej zložky v 3d priestore.