MONITORING VRTOV

Monitoring vrtu realizujeme:

 • počas technických prác na zabezpečenie požadovanej kvality a požadovaných parametrov vŕtania
 • v realizovaných vrtoch (aj starých) na kontrolu technického stavu vrtu a na monitoring hydrodynamických vlastností prevŕtaného prostredia.

Sledovanie a kontrola technických prác

 • Zmeny priemerov vŕtania a paženia
 • Správnosť usadenie filtrov
 • Kontrola kvality zapažnicovej cementácie
 • Dodržanie priestorovej orientácie, krivosti vrtu

Monitoring zmien teplotného režimu vo vrte počas a po vŕtaní

 • Teplota vody pri ustálených a neustálených podmienkach

Monitoring hydrodynamických vlastností

 • Miesta prítokov
 • Určenie mineralizácie prítokov
 • Kvantifikácia jednotlivých prítokov
 • Zmeny filtračných vlastností prevŕtaného prostredia

Vizuálna kontrola vrtu pomocou televíznej kamery

 • Stav pažníc, pažnicové spoje, zanesenie filtrov, poruchy pažníc, inkrustácia
 • Miesta prítokov
 • Určenie bodu evázie