ZOZNAM PONÚKANÝCH SLUŽIEB

KORAL, s.r.o. poskytuje servis v nasledujúcich oblastiach:

Geofyzika

Pozemná geofyzika

 • Magnetometria
 • Elektrické metódy (SP, SOP, DOP, VP, multikábel, AMT, MT, CSAMT)
 • Radónový prieskum
 • Rádiometria a spektrometria
 • Gravimetria
 • Povrchová elektromagnetika – detekcia kovov
 • Merkurometria (meranie Hg vo vzduchu)
 • Magnetotelurické merania MT, AMT, CSAMT

Letecká geofyzika (v spolupráci s partnermi)

 • Magnetometria
 • Spektrometria
 • Elektromagnetika (time domain, frequency domain)
 • Gravimetria

Karotáž

 • Elektrická karotáž (SP, OP)
 • Rádiometria
 • Magnetometria
 • Termometria
 • Inklinomtria
 • Kavernometria
 • Resistivimetria
 • Videokamera

Geológia

 • Výpočet zásob ložiskových surovín
 • Logistika geologických projektov a zabezpečenie prieskumných území
 • Priestorové modely ložísk (Blokové, Solid)
 • 2D a 3D vizualizácie geologických štruktúr
 • Optimalizácie výpočtových algoritmov
 • Štatistické analýzy

Geografické Informačné Systémy (GIS)

 • Tvorba a správa GIS
 • Tvorba a správa internetových GIS portálov

Mapy

 • Tvorba tematických máp
 • Digitalizácia starších mapových diel
 • Transformácia 2D máp do 3D prostredia
 • Zapracovanie máp do GIS systémov
 • Transformácia súradných systémov máp

Iné služby

 • Manažment prieskumných území
 • Veľkoformátová tlač (max. 914×10000 mm)
 • Konzultačná a poradenská činnosť