Dňa 30. 1. 1997 zápisom v Obchodnom registri vznikla spoločnosť Koral, s.r.o.

Počas 15 ročnej existencie si spoločnosť vybudovala stabilnú pozíciu na geofyzikálnom a geologickom trhu. Zúčastnili sme sa na riešení stoviek projektov doma i v zahraničí.

Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým našim spolupracovníkom, dodávateľom i klientom. Pevne veríme, že sú s našou prácou spokojní a dúfame, že v obojstranne výhodnej spolupráci budeme pokračovať i v budúcnosti.

Spoločnosť nezastala vo vývoji, neustále modernizujeme prístrojové vybavenie, sledujeme najnovšie trendy a spracovateľské postupy, omladzujeme kolektív a rozširujeme portfólio služieb.

15. výročie sme oslávili bowlingovým turnajom s našou spriatelenou spoločnosťou Ludovika, Energy.