MAGNETOTELURICKÉ A AUDIOMAGNETOTELURICKÉ METÓDY (MT, AMT)

Prirodzené elektromagnetické pole Zeme má nepravidelný charakter, pozostáva s množstva frekvencií rôzneho pôvodu. Frekvencie nižšie ako 1Hz sa nazývajú MT a sú generované interakciou medzi solárnym vetrom a zemským magnetickým poľom. Vyššie frekvencie ako 1 Hz sa nazývajú AMT a sú generované búrkami a bleskami.

Elektrické prúdy v zemi produkujú elektromagnetický signál. Polia sú merané pozdĺž frekvenčného rozsahu použitím uzemnených dipólov a magnetických antén. Výsledkom meraní je zdanlivý merný odpor hornín, ktorého zmena predstavuje geologické rozhrania. Výhodou AMT a MT meraní je:

Použitie metódy je možné hlavne pre geotermálny prieskum, prieskum na uhľovodíky, ložiskový prieskum a základný geologický výskum.