METÓDA NABITÉHO TELESA

Je založená na meraní potenciálov elektrického poľa v okolí prúdovej elektródy. Prúdová elektróda je uzemnená vo vodivej zóne vo vrte, alebo v podzemnom diele, druhá prúdová elektróda je umiestnená vo veľkej vzdialenosti. Veľkosť potenciálu a tvar izolínií  odráža polohu skúmaného telesa Jedným z použití tejto metódy je  v optimálnych podmienkach zistenie smeru a prúdenie podzemnej vody. V tomto prípade sa pole dotuje roztokom soli.
Nabité  teleso

Použitie metódy: