The transient electromagnetic method (TEM)

The transient electromagnetic method (TEM)

 

Metóda meria odporové pomery podzemných vrstiev do hĺbky niekoľko 100m.

Je používané v rudnom prieskume, ale i v hydrogeologickom prieskume a pri geologickom mapovaní.

Princíp metódy je založený na Maxwelových pravidlách, že pri časovej zmene magnetického poľa  zmene ( primárne pole) sú indukované elektrické prúdy  v okolí – sekundárne pole.

Princíp merania

Pri meraní sa ako vysielacia cievka používa na zemi ležiaci kábel s voliteľnou dĺžkou strany (20, 50,100,150,200 m).

Prúd v cievke je náhle vypnutý a rýchlosť zmien sekundárneho poľa je registrovaná v meracej cievke.

 

Údaje sú zaznamenávané vo vybíjacích časových oknách (gates). Pri konštrukcii gates ich šírka logaritmicky rastie kvôli zlepšeniu odstupu produktívneho signálu od šumu.

Spoločnosť Koral používa prístroj AIE-2 – MEASURING SYSTEM, ktorý umožňuje nastaviť TIME ON/TIME OFF v rozsahu 10ms – do 1s, čo umožňuje zaznamenať 42-74 meraní v časových oknách (počíta sa priemerná hodnota v každom okne).

Maximálne vstupné napätie môže byť 10V.

Vysielacie a prijímacie zariadenie je synchronizované pomocou synchronizačného kábla, alebo pomocou GPS synchronizácie.

Vysielač TEM-200 produkuje pravouhlé periodické  bipolárne prúdové pulzy. Výstupný prúdový rozsah je od 1-10A ( s krokom 0.5A).

Maximálne výstupné napätie je 20V. Maximálny výkon 200W. Vysielač TEM 200 je napájaný 12 V externou batériou.

 

Pre spracovanie údajov sa používa program  TEMBIN – preprocessing a ZONDTEM1D ZONDTEM2D pre processing a inverziu údajov.

Ukážka spracovania TEM meraní do odporového rezu.