Prieskum termálnych vrtov

Pri problematike termálnych vrtov ide predovšetkým o kontrolu kvality a stavu vystrojenia vrtu ako aj o kontrolu zapažnicovej cementácie. Taktiež je pomocou karotážnych meraní možné sledovať hydrodynamické pomery vo vrtoch. Citlivé teplotné meranie u vrtov s prelivom umožňuje výpočet výdatností jednotlivých prítokov Qi.