KORÓZNY PRIESKUM

STN 03 8372 vymedzuje na základe zmien zdanlivého merného odporu agresivitu horninového prostredia do 4 stupňov. Podľa výsledkov karotážneho merania zdanlivého merného odporu sa zabezpečí najvhodnejšie riešenie aktívnej protikoróznej  ochrany miestnych plynovodov.