Detekcia kovových predmetov, pyrotechnický prieskum

Vyhľadávanie kovových predmetov pod zemským povrchom, je realizovaný na základe magnetických a elektromagnetických vlastností kovových materiálov.

Vyhľadávanie je možné v priestore od niekoľkých centimetrov až po prvé desiatky metrov. Veľkosť predmetov môže byť od malých pripovrchovo uložených , napríklad mince, až po veľké hlboko uložené kovové predmety.

Špeciálny prieskum je pyrotechnický, kde sa vyhľadáva munícia. V prípade pyrotechnického prieskumu je spracovaný postup prieskumu, vyhodnotenia, evidencie, odstránenia predmetu a následnej verifikácie.

Koral, s.r.o., zabezpečuje vyhľadávanie kovových predmetov a pyrotechnický prieskum pomocou Garrett Metal Detectora a pomocou protónového magnetometra v jednoduchom i gradientovom usporiadaní.