Geotermálna energia je prirodzený prejav tepelnej energie zemského jadra, ktorá vzniká rozpadom rádio-aktívnych látok a pôsobením slapových síl. Jej povrchovými prejavmi sú erupcie sopiek a gejzírov, horúce pramene či parné výrony. Využíva sa vo forme tepelnej energie (pre vykurovanie), aj pre výrobu elektrickej energie v geotermálnych elektrárňach pomocou špeciálnych ORC.

 
Geo & Petro Thermal (HotRock)

 Základný princíp je pomerne jednoduchý: Zemské jadro má extrémne vysokú teplotu a v zásade neexistuje miesto na našej planéte, kde by sme nedokázali nájsť nedostatok tepelného zdroja (vodu, či iné médium) pre pohon turbín a generátorov.

Geo-Thermal je základné vyjadrenie pre využitie horúcej podzemnej vody z prírodných zdrojov. Ide o takzvané mokré zdroje, ktoré sa ťažia v priepustných vrstvách pod povrchom zeme.

Petro-Thermal (HDR, FHR,) často nazývaný Hot- Rock, je uzatvorený okruh, v ktorom koluje horúce médium v horúcom suchom prostredí (skale) pod zemou. Tento typ využitia tepelnej energie zeme nijako nezasahuje do bilancie podzemných vodných zdrojov. V podzemí získané teplo sa produkčnými vrtmi ťažia na povrch, kde je použito k pohonu turbín, výrobe elektriny a prípadne i k ohrevu zdrojov, ktoré sú ďalej využívané k vykurovaniu. Schladená kvapalina sa potom opäť tlakuje injektážnymi vrtmi späť pod povrch, kde sa znovu ohrieva a ďalej sa podieľa na celom procese.