Geotermálna energia je prirodzený prejav tepelnej energie zemského jadra, ktorá vzniká rozpadom rádio-aktívnych látok a pôsobením slapových síl. Jej povrchovými prejavmi sú erupcie sopiek a gejzírov, horúce pramene či parné výrony. Využíva sa vo forme tepelnej energie (pre vykurovanie), v našom prípade pre výrobu elektrickej energie v geotermálnych elektrárňach pomocou špeciálnych ORC, turbín ktoré vyrábame.

Geo & Petro Thermal (HotRock)

 Základný princíp je pomerne jednoduchý: Zemské  jadro  má  extrémne  vysokú  teplotu a v zásade neexistuje miesto na našej planéte, kde by sme nedokázali  nájsť nedostatok tepelného zdroja (vodu, či iné médium) pre pohon turbín a generátorov.

 Geo-Thermal je základné vyjadrenie pre využitie horúcej podzemnej vody z prírodných zdrojov. Ide o takzvané mokré zdroje, ktoré sa ťažia v priepustných vrstvách pod povrchom zeme.

 Petro-Thermal (HDR, FHR,) často nazývaný Hot- Rock, je uzatvorený okruh, v ktorom koluje horúce médium v horúcom suchom prostredí (skale) pod zemou. Tento typ využitia tepelnej energie zeme nijako nezasahuje do bilancie podzemných vodných zdrojov. V podzemí získané teplo sa produkčnými vrtmi ťažia na povrch, kde je použito k pohonu turbín,  výrobe elektriny a prípadne i k ohrevu zdrojov, ktoré sú ďalej využívané k vykurovaniu. Schladená kvapalina sa potom opäť tlakuje injektážnymi vrtmi späť pod povrch, kde sa znovu ohrieva a ďalej sa podieľa na celom procese.

Prečo geotermálna?

Pretože sa jedná o ekologicky prívetivý energetický zdroj, poskytujúci stabilnú elektrickú energiu po 24 hodín, 7 dní,  365 dní v roku.

Môže byť taktiež využitá na vykurovanie domu, infraštruktúry, vyhrievanie chodníkov a podobne. To všetko s minimálnym ekologickým dopadom.

 

 Produkuje takmer nulové emisie oproti elektrárňam na klasické fosílne palivá. Tiež využíva oveľa menej priestoru v prepočte na megawatt, než akékoľvek iné elektrárne, vrátane tých, využívajúce obnoviteľné zdroje energie.

 

 

 

Budúcnosť Geotermálnej energie?

 Najväčšou výzvou dnešnej doby je Extreme Hot Rock vŕtanie, kedy sa vrtá do hĺbky s teplotou presahujúcou 600 °C (táto oblasť sa obecne nazýva MagmaThermal, zatiaľ je však v rannom štádiu vývoja). Toto by však mala byť cesta pre Geo -Termálnu energiu, ktorá ruka v ruke so znižujúcou sa cenou za hlbinné vŕtanie má ekonomický i kapacitný potenciál k nahradeniu jadrovej energetiky.